Przepisy - kredyt-konsumencki-ustawa

Kredyt konsumencki

pozyczki-kredyty.org


Kredyt konsumencki zaliczany jako kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z wykonywaniem działalności gospodarczej (może to być np. kredyt gotówkowy bądź mieszkaniowy). Z kredytem konsumenckim mamy do czynienia także przy zakupach ratalnych lub z przedłużonym okresem płatności. Kredyt konsumencki tyczy się kwot do 80 000 złotych (bądź jej równowartości w każdej innej walucie). Jest to umowa zawarta pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą (może to być bank), od której można odejść bez podania powodu w okresie do dziesięciu dni od dnia jej podpisania.
Kredyt konsumencki reguluję odpowiednia ustawa. Narzuca ona kredytodawcy przymus obliczenia rzeczywistej rocznej stopy procentowej na bazie większości opłat. Na dodatek w umowie musi być oznaczona całkowita wartość kredytu. Należy sprawdzić, czy umowa określa wszelkie fragmenty wskazane przez ustawę o kredycie konsumenckim jako obligatoryjne.

 

Do umowy o kredyt konsumencki zalicza się:

  • umowę pożyczki,

  • umowę kredytu

  • umowę o przedłużeniu konsumentowi okresu spełnienia świadczenia finansowego,

  • umowę, na bazie której świadczenie finansowe kredytobiorcy musi zostać spełnione później niźli świadczenie kredytodawcy,

  • umowę, na bazie której kredytodawca zobligowany jest do zaciągnięcia długu/należności wobec osoby trzeciej, a kredytobiorca do zwrotu kredytodawcy dokonanego świadczenia,

  • umowę, na bazie której kredytodawca zobliguje się do przydzielenia kredytu związanego z obowiązkiem złożenia przez konsumenta środków pieniężnych


Lista tematów: